dinsdag 26 maart 2024

WAT MAAKT HET LEVEN DE MOEITE WAARD?

 het leven is de moeite waard

Qaly (of qualy) is een samentrekking van quality en adjusted life years. Een qaly is behulpzaam bij het bijstellen van levensjaren op grond van kwaliteit van leven. 

Een qaly is elk van de factoren aan de hand waarvan bepaald wordt of een patiënt nog wel voor medische behandeling in aanmerking komt, zoals de slaagkans van een behandeling, de levensverwachting en de vermoedelijke kwaliteit van leven na een behandeling.

Ieder mens heeft een andere standaard van wat voor hem/haar leefbaar is. Wanneer iemand serieus zegt: 'Wat heb ik nou nog?' is het de hoogste tijd voor een goed gesprek. Bijvoorbeeld aan de hand van een zelfgemaakte vragenlijst. Mensen (op hoge leeftijd) kunnen de waarde van hun levenskwaliteit aangeven waar hij/zij mee aanduidt welke waarde hij/zij hecht aan een bepaalde gezondheidstoestand ten opzichte van optimale gezondheid. De antwoorden kunnen een helder beeld schetsen van de situatie waarin men verkeert en op die manier bijdragen aan oplossingen en afwegingen. Ook bijzonder geschikt als hulpmiddel voor mantelzorgers.

Zo'n inventarisatielijst is heel persoonlijk. Voorbeelden: geloofsovertuiging, verwachtingen oude dag, zelfredzaamheid, hulpbehoevend, vooruitzicht, mobiliteit, levenslust, hobby's kunnen uitoefenen, psychisch lijden, levensgeluk, mate van draaglijke pijn, acceptatie, ergens bij horen, interventie die de levensduur niet verlengt, maar die wel de kwaliteit van leven doet toenemen, eenzaamheid, levensmoe ... vul zelf in.