donderdag 14 juni 2018

WONDERLIJKE CONVERSATIE


Pappi en ik wonen een fantastisch optreden van de Steyler Staar en Harmonie Sint Caecilia in 't Zaelke in Tegelen bij. In de pauze verloopt de conversatie als volgt:

'Nou, meen ik toch dat we in Wamel zitten.' 

'Da's wel een eind uit de buurt.' 

'Ja?'

'We zijn nu in Tegelen.'

'Dat zegt me niets.'

'Dat is waar je woont. 
Maar als jij het prettiger vind, doen we gewoon alsof we in Wamel zijn!'

'In de blauwe Schouwburg*? 
Maar we zijn toch niet komen lopen? Want dat is erg ver. 
[Schrik] Hoe komen we nou thuis?'

'Wim heeft ons gebracht. Hij haalt ons ook weer op.'

'Maar hij weet toch niet dat we nou in Wamel zitten?'

'Ik bel hem wel.'

'O god, dan moet hij wel een flink eind omrijden.'

'Dat vindt hij niet erg.'
* Pappi bedoelt de Kleine Schouwbrug in zijn geboortedorp Dreumel