dinsdag 20 augustus 2019

NAAR BUITEN


Het bordes is geveegd. Allemaal naar buiten. We kunnen nog de hele winter binnen zitten.