donderdag 16 maart 2023

ACHTEROMKIJKEN

uit de band springen, doe eens gek

Op middelbare leeftijd kun je je het niet voorstellen,  maar als je zeventig bent, zit er een gat in je geheugen. Geniet dubbel van je dertiger tot zestiger jaren, kijk achterom en leg ze vast voor het te laat is. Jeugdherinneringen worden namelijk prominenter naarmate je ouder wordt. Wat je tot je twintigste beleefde komt en blijft op de voorgrond. Om het met Jef Diederen te zingen: Geneet van ut laeve, want straks als het te laat is dan heb je spijt.