zondag 8 januari 2017

WINTERS SCHRIKBEWIND


Een glunderende sneeuwruimer: Is dit voor de krant?

Nog 23 nachtjes slapen en Q. heeft zijn beide ouders in leeftijd overtroffen. Het is belangrijk voor hem: een kind moet het altijd beter doen dan zijn ouders. In welk opzicht daar is iedereen vrij in. Winters schrikbewind.* Code rood. De ijzel veroorzaakt ontelbare ongelukken op de weg. Ik neem geen enkel risico en blijf dat ene etmaal binnen. Zelfs een van de kou bibberende Pop de Hond glibbert en glijdt in de tuin en kiest ervoor om zich binnenshuis te vermaken.

De zorgzame Q. is nog steeds bezorgd om de medemens. Hij heeft schrik dat de verzorgsters die het niet kunnen laten om met een sigaretje in het rokershok te pauzeren, vallen en iets breken. Buiten is pappi op zijn best. Voordat de verpleging er erg in heeft en ze hem opnieuw verplichten binnen te blijven, heeft Q. het straatje schoongeveegd. Hij laat zich graag vertroetelen, maar wenst niet betutteld te worden. Het Zorghuis voelt dat haarfijn aan en geeft hem vrij baan. Het fijnst van dit alles is dat hij zich op zijn oude dag daardoor nog steeds waardig, gewaardeerd en nodig voelt. *credits: Kabaret Ivo de Wijs


Laat pappi maar (sneeuw) schuiven!