maandag 9 maart 2020

EITJE VOOR KARWEITJEVoor de fabricage van het grootste paasei van Tegelen en omstreken, Limburg, Nederland, Europa, de wereld en vooruit de Melkweg ('Is de melk weg?'), roepen we de hulp in van theetantes, Verkademeisjes, smaaksorteerders, rollers en (blijven)plakkers. Wat kunnen we zeggen: de bewoners zijn geknipt voor de taak. Pappi deed er zijn werkjas voor aan en stak een sigaretje (pijpenstrootje) op. Uiteraard dien je ook dit reuzenei met een korreltje zout te nemen.